Click to listen highlighted text!

Sastanak radne grupe za izradu programa unapređenja socijalne zaštite za OSI

Sastanak radne grupe za izradu programa unapređenja socijalne zaštite za OSI

May 17, 2017 Arhiv 0

Danas je u prostorijama kancelarije za mlade održan sastanak radne grupe za izradu programa unapređenja socijalne zaštite. Na današnjem sastanku radne grupe za izradu programskog dela koji se odnosi na osobe sa invaliditetom prisustvovali su: direktorka Gerontološkog centra Vrbas, Radmila Musić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Goran Kaluđerović, kao i članovi grupe psiholog Dejan Bodonji, Jasmina Pecelj, Dragana Sarić iz Centra za socijalni rad kao i predstavnici Društva invalida Vrbas.

Na sastanku je urađena revizija prethodne strategije, tokom koje je procenjeno da su ciljevi koji su u njoj postavljeni nerealni, no neki zadaci su ipak ispunjeni, pa nema potrebe da se ponavljaju. Iz prethodne strategije biće preuzet plan za dovršavanje dnevnog boravka za decu i mlade ometene u razvoju, kao i dugoročni plan za realizaciju projekta za dnevni boravak odraslih pri Gerontološkom centru.

Ono što je dodato u novu strategiju programa za unapeđenje socijalne zaštite, jeste uvođenje usluge PERSONLANOG ASISTENTA za osobe sa invaliditetom i otklanjanje arhitektonskih barijera.

Goran Kluđerović dostaviće ažurirane informacije o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Dragana Sarić iz Centra za socijlni rad će dostaviti podatke iz  godišnjeg izveštaja o radu Centra. Društvo invalida Vrbas će u saradnji sa lokalnom samoupravom uzeti aktivno učešće u realizaciji ove strategije kako bi se u narednih 5 godina (pa i pre toga) realizovao makar deo ciljeva predviđenih strategijom.

Click to listen highlighted text!