Parking nalepnice za OSI

Opština Vrbas već nekoliko godina izdaje nalepnice za povlašćeno parkiranje osoba sa invaliditetom. Izdavanje je u nadležnosti kancelarije za boračka i socijalna pitanja (nalazi se na drugom spratu zagrade opštinske uprave). Procedura za ostvarivanje prava na nalepnicu je sledeća:

Ukoliko je osoba sa invaliditetom vlasnik vozila Ukoliko osoba sa invaliditetom nije vlasnik vozila
 2x fotografije kao za ličnu
Kopija potvrde o invalidnosti
Lična karta – očitano
Popuniti zahtev
Isčitana saobraćajna, Isčitana vozačka
Sve nevedeno u susednoj koloni, samo što vozačka i saobraćajna treba da budu od vlasnika vozila i potpisana izjava da je vozilo registrovano na drugo lice.