Parking nalepnice za OSI

Opština Vrbas već nekoliko godina izdaje nalepnice za povlašćeno parkiranje osoba sa invaliditetom. Izdavanje je u nadležnosti kancelarije za boračka i socijalna pitanja (nalazi se na drugom spratu zagrade opštinske uprave). Procedura za ostvarivanje prava na nalepnicu je sledeća:

Ukoliko je OSI vlasnik vozila

2x fotografije kao za ličnu

Kopija potvrde o invalidnosti

Lična karta – očitano

Popuniti zahtev

Isčitana saobraćajna, Isčitana vozačka

 

Ukoliko OSI nije vlasnik vozila

Sve nevedeno u susednoj koloni, samo što vozačka i saobraćajna

treba da budu od vlasnika vozila i potpisana izjava da je vozilo registrovano na drugo lice.